Özel öğrenme güçlüğü, zekâ düzeyi normal ya da normal üstü olmasına rağmen, çocuğun okuma-yazma, okuduğunu anlama, çıkarımlar yapma, kendini ifade etme ve hesaplama alanlarda yaşıtlarına göre düşük başarı göstermesi olarak tanımlanabilir.

Özel öğrenme bozukluğu olan çocuklar:

  • Kelimeleri yanlış, yavaş veya çok çaba göstererek okur.
  • Harfleri tanımada güçlük çeker, kelimeleri okurken harf ekleyebilir çıkarabilir ya da yerini değiştirebilir.
  • Okuduğunu anlama ve çıkarımlar yapmada güçlük çeker.
  • Yazı yazarken dil bilgisi ve noktalama hatası yapar, paragraf düzenlemesi yoktur, fikirlerini yazılı olarak ifade etmekte zorlanır.
  • Sayıları tanıma, ilişkilerini anlama ve hesaplama yapmakta güçlük yaşar.
  • Okuma bozukluğu- Disleksi
  • Yazılı anlatım bozukluğu – Disgrafi
  • Sayısal (matematik) bozukluk – Diskalkuli

şeklinde sınıflandırılabilir.

Okul öncesi dönemde; konuşmaya başlamada gecikme, benzer olan kelimelerde sesleri karıştırma (su yerine bu gibi), zaman ve yer yön kavramlarını karıştırma, sağ-sol karıştırma, harf ve seslerin öğrenilmesinde zorluk gibi belirtiler görülebilir.

Okul döneminde; Okumayı geç öğrenme, düzensiz yazı yazma, matematikte güçlük, noktalama hataları, d-b ve p-b harflerini karıştırma, okuduğunu anlamada güçlük, okurken kelime sonuna harf ekleme ya da harf çıkarma, benzer kelimeleri birbirine karıştırma (incir yerine zincir), harflerin sırasını karıştırma (kız yerine zık), okuduğunu anlmada güçlük, soyut kavramları algılamada zorluk, ayna görüntüsü ile yazma, hece atlayarak yazma, tersten okuma-yazma, düzensiz sayfa kullanımı, kelimeler veya harfleri çok aralıklı ya da bitişik yazma, yazılı sınavlarda sözlü sınavlara göre daha çok başarısızlık, dikkat dağınıklığı, yetersiz problem çözme becerileri, görsel ve işitsel algıda yavaşlık, zamanı kavrama ve söylemede zorluk gibi belirtiler görülebilir.

Merkezimizde her çocuğa ihtiyacına uygun eğitim programı ile destek verilmektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü

Kaynak: American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. (5th ed.). Washington, DC: APA Press.

Salman, U., Özdemir, S., Salman, A. B., & Özdemir, F. (2016). Özel öğrenme güçlüğü “Disleksi”.