Otizm Spektrum Bozukluğu, nöro-gelişimsel bir farklılıktır. Spektrum şeklinde ifade edilir çünkü; her kişide düşük orta ve yüksek gibi farklı düzeyde görülebilir. Otizm Spektrum Bozukluğunun en önemli belirtilerinden biri sosyal iletişim beceri yetersizliğidir. Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklar, göz teması kurma, yeni arkadaş edinme ve başkalarıyla iletişimi başlatma ve sürdürme konusunda zorluk yaşarlar.

Lego temelli terapi, özellikle bu anlamda zorluk yaşayan çocuklara ortak dikkat, odaklanma, paylaşma, sıra alma, iş birliği, problem çözme ve sosyal iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlar. Bu metot İngiltere Cambridge Üniversitesi’nin Otizm Araştırma Merkezinde otizmli çocukların sosyal becerilerini desteklemek amacıyla uygulanmaktadır.

Lego temelli terapinin en büyük avantajı çocuklar ve gençler tarafından eğlenceli bulunması ve bu nedenle katılım gösterme konusunda istekli olmalarıdır. Bireysel veya gruplar halinde uygulanabilir.  Bu süreçte çocuklar ve gençler terapi programının içerisinde olduğunu bilmezler, herkes Lego Kulübü’nün katılımcılarıdır. Lego Kulübünün kuralları grup üyeleri ve grup lideri(uzmanlarımız) tarafından belirlenir ve gerektiği durumlarda hatırlatılır. Çocuklar verilen yönergeleri takip ederek bir lego tasarımı oluştururlar. Bu süreçte çocuklar mühendis, işçi ve malzemeci gibi farklı rolleri deneyimler. Çocuklar aralarında problem yaşadığında, grup lideri bu problemi çözebilmeleri için uzaktan durumu yönetir. Grup lideri, çocuklara yansıtma soruları sorarak paylaşım yapmaları konusunda teşvik eder.

Lego Temelli Terapi, yurtdışında yaygın olarak başarılı bir şekilde uygulanırken ülkemizde yeni gelişim göstermektedir.  

Araştırmalar, lego temelli terapi seanslarının otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların sosyal iletişim becerilerinde önemli gelişme gösterdiğini ortaya koymuştur.

Bu çocuklarda özellikle aşağıdaki üç sosyal yeterlilik alanında büyük gelişme sağlandığı bulunmuştur:

1) Akranlarıyla sosyal iletişimi başlatmak için gerekli motivasyonu sağlayabilme.

2) Belirli bir süre boyunca akranlarıyla iletişimi sürdürebilme.

3) Otizm spektrum bozukluğu belirtilerinden olan uzak durma (aloofness) ve katılık (rigidity) durumlarının üstesinden gelebilme.

Bununla birlikte araştırmalar lego temelli terapinin çocuklarda davranışsal sorunları ve kaygıyı önemli ölçüde azalttığını vurgulamaktadır.

Uzman Klinik Çocuk ve Ergen Psikolog ekibimiz Cambridge Üniversitesi Otizm Araştırma Merkezi tarafından Lego temelli terapi uygulamak üzere yetkilendirilmiştir.

Daha fazla bilgi için merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Temelli Terapi

Kaynak: https://bricks-for-autism.co.uk/

LeGoff, D. B. (2004). Use of LEGO© as a therapeutic medium for improving social competence. Journal of autism and developmental disorders34(5), 557-571.

Owens, G., Granader, Y., Humphrey, A., & Baron-Cohen, S. (2008). LEGO® therapy and the social use of language programme: An evaluation of two social skills interventions for children with high functioning autism and Asperger syndrome. Journal of autism and developmental disorders38(10), 1944.

Brett, E. (2013). Lego Therapy: Developing social competence in children with Asperger syndrome through collaborative Lego play.