İrem Akman

Uzman Klinik Çocuk ve Ergen Psikoloğu

Lise eğitimini FMV Işık Lisesi’nde tamamlamasının ardından FMV Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi için İngiltere, Cambridge Anglia Ruskin Üniversitesi Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi bölümünden kabul almıştır. Burada almış olduğu eğitimi ‘Parenting Sources: Factors Affecting the Source of Parenting Advice in Modern Turkish Society’ (Ebeveyn Kaynakları: Modern Türk Toplumunda Ebeveyn Tavsiyelerinin Kaynağını Etkileyen Faktörler) konulu tezi ile tamamlamıştır.

İngiltere’de eğitim aldığı süreçte çeşitli anaokullarında çalışmıştır. Aynı zamanda otizm spektrum bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılan ‘Autism Diagnostic Observation Schedule-2 (ADOS-2)’ uygulayıcı sertifikası almıştır. Londra’da bulunan Anna Freud National Centre for Children and Families tarafından ebeveyn-çocuk ilişkisini değerlendirmek için kullanılan ‘Assessment of Parental Represantation’ uygulayıcı setifikası almıştır. The British Psychological Society nezdinde Sokratik Sorgulama Tekniği eğitimi ve Child Mental Health Merkezi’nde Kum Terapisi eğitimi almıştır.

Moskova’da düzenlenen 19. Avrupa Psikoloji Kongresine davet almıştır. Kongrede ‘The Relationship Between Source Monitoring and Executive Function in 3 and 5 Year Old Children’ (3 ve 5 Yaş Çocuklarda Kaynak İzleme ve Yürütücü İşlev Arasındaki İlişki)’ adlı tezinin sunumunu gerçekleştirmiştir.

Genç yaştan itibaren gönüllü projelerde yer almış olup söz konusu faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevinde doğup büyüyen 3-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerine destek sağlamıştır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte Şile bölgesindeki okuma yazma bilmeyen annelere çocuk gelişimi hakkında seminerler vermiştir.

İstanbul Fransız Lape Psikiyatri Hastanesi’nde staj yapmıştır. Dikkat Geliştirme ve Danışmanlık Merkezi’nde Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmıştır. Çocuk Odaklı Danışmanlık Becerileri Eğitimini tamamlamıştır. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin düzenlediği Çocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi; Oyun Terapileri Enstitüsü’nün düzenlediği Oyun Terapisi, Cambridge Üniversitesi Otizm Araştırma Merkezi’nin düzenlediği Lego Temelli Terapi eğitimlerini almıştır.

Katıldığı Eğitimler

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi – Oyun Terapileri Derneği- Birgül BakayÇocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi- Janus Psikoloji- Doç. Dr. Vahdet Görmez

Çocuk Odaklı Danışmanlık Becerileri Eğitimi– Uzm. Psk. Çağla Tuğba Selveroğlu)

Bricks for Autism: LEGO- based Therapy- Cambridge University- Dr. Gina Gomez de la Cuesta

  • Lego terapi, sosyal becerilerin geliştirilmesi yoluyla sosyal yeterliliği geliştirmeyi amaçlar.

ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule)– Hogrefe Ltd.-Marianna Murin

  • Otizm tanı ve değerlendirmesinde kullanılır.

Enabling children to speak about feelings through Sandplay– Centre for Child Mental Health- Roz Read

  • Kum Terapisi

Socratic Questioning– The British PscyhologicalSociety- Paul Grantham

  • Sokratik Sorgulama

Assessment of Parental Representation – Anna Freud National Centre for Children and Families- Michelle Sleed

  • Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için kullanılır.

Çocuk Resimlerine Klinik Bakış ve Çocuk Çizim Testleri Eğitimi– Bilgelik Enstitüsü- Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aslan

  • 1-D-CHAD Testi, 2-Bir İnsan Çiz Testi, 3-Bir Aile Çiz Testi, 4- Bir Ağaç Çiz Testi, 5-Hayvan Ailesi Çiz Testi, 6- Bir Ev Çiz Testi

Çocuk Testleri Eğitimi-Bilgelik Enstitüsü-Uzman Klinik Psikolog Gizem Berikan

  • 1-Arzu Listesi, 2-Frankfurter Dikkat Testi, 3-Bier Cümle Tamamlama Testi, 4-D2 Dikkat Testi, 5-Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, 6-Burdon Dikkat Testi, 7-Raven Progressive Matris Testi, 8-Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, 9-Gessel Gelişim Figürleri Testi, 10-Catell 2-A Zeka Testi, 11-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 12-Sınav Kaygısı Ölçeği, 13-Ankara Gelişim Tarama Envanteri