Lilya, masumluk ve güzellik manasına gelmektedir. Çocuklar da bunun yaşayan en güzel halidir. Her çocuk kendi dünyasında keşfedilmeyi bekler. Bizler de onların iç dünyalarına girip, her biri birbirinden özel düşünce ve duygularını keşfedip geliştirmek ve bu serüvenlerini paylaşmak için buradayız.

Bizler biliyoruz ki, çocukluk ve ergenlik döneminde karşılaşılan problemlere zamanında, uzman desteği ile doğru müdahale etmek; onların gelecekteki hayat kalitesini önemli derecede yükseltmektedir. 

Uzman Klinik Çocuk ve Ergen Psikologları olarak bu yola çıkmamızdaki amaç, aldığımız eğitimler ve çocuklara olan sevgimizi birleştirip farklı bakış açılarını sentezleyerek sizlere geniş bir vizyon sunabilmektir.

Merkezimizde, Bilişsel Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi ve Cambridge Üniversitesi Otizm Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Lego Temelli Terapi uygulamaktayız.