0-18 yaş arası çocuk ve gençlerin büyüme sürecinde yaşadıkları duygusal, davranışsal ve gelişimsel problemleriyle ilgilenen ve onların sağlıklı gelişim göstermelerini destekleyen danışmanlık hizmetidir.

Danışmanlık süreci çocuk ve gençlere duygu ve düşüncelerini fark etmeyi, ifade etmeyi ve yaşadıkları güçlük ve problemlerle başa çıkma becerileri kazandırmayı amaçlar.

Çocuk ve ergen danışmanlığında aile sürecin önemli bir bileşenidir. Bu nedenle ebeveynler ile iş birliği içerisinde olmak çok önemlidir. Uygun görülen aralıklarda düzenli görüşmeler yapılır, ebeveynler sürece aktif bir şekilde dahil edilir.

0-6 yaş gelişim takibi

Otizm Spektrum Bozukluğu

Özel Öğrenme Güçlüğü(Disleksi)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Sosyal İletişim Bozukluğu

Korkular-Kaygılar

Davranış ve Uyum Problemleri

Öfke Yönetimi

Tırnak Yeme

Parmak Emme

Alt Islatma

Kardeş Kıskançlığı

Okul Korkusu

Çekingenlik

Özgüven Problemi

Obsesif-Takıntılı Davranışlar

Tik Bozuklukları

Sınav Kaygısı

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı