HAKKIMIZDA

Lilya, masumluk ve güzellik manasına gelmektedir. Çocuklar da bunun yaşayan en güzel halidir. Her çocuk kendi dünyasında keşfedilmeyi bekler. Bizler de onların iç dünyalarına girip, her biri birbirinden özel düşünce ve duygularını keşfedip geliştirmek ve bu serüvenlerini paylaşmak için buradayız.

Bizler biliyoruz ki, çocukluk ve ergenlik döneminde karşılaşılan problemlere zamanında, uzman desteği ile doğru müdahale etmek; onların gelecekteki hayat kalitesini önemli derecede yükseltmektedir. 

Uzman Klinik Çocuk ve Ergen Psikologları olarak bu yola çıkmamızdaki amaç, aldığımız eğitimler ve çocuklara olan sevgimizi birleştirip farklı bakış açılarını sentezleyerek sizlere geniş bir vizyon sunabilmektir.

Merkezimizde, Bilişsel Davranışçı TerapiOyun Terapisi ve Cambridge Üniversitesi Otizm Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Lego Temelli Terapi uygulamaktayız.

HİZMETLERİMİZ

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

ÇOCUK ve ERGEN DANIŞMANLIĞI

0-18 yaş arası çocuk ve gençlerin büyüme sürecinde yaşadıkları duygusal ve davranışsal problemleriyle ilgilenen, sağlıklı gelişimlerini destekleyen danışmanlık hizmetidir.

Danışmanlık süreci çocuk ve gençlere duygu ve düşüncelerini fark etmeyi, ifade etmeyi ve yaşadıkları güçlük ve problemlerle başa çıkma becerileri kazandırmayı amaçlar.

Çocuk ve ergen danışmanlığında aile sürecin önemli bir bileşenidir. Bu nedenle ebeveynler ile iş birliği içerisinde olmak çok önemlidir. Uygun görülen aralıklarda düzenli görüşmeler yapılır, ebeveynler sürece aktif bir şekilde dahil edilir…

Lego Temelli Terapi
OYUN TERAPİSİ

Oyun terapisi süresince terapist çocuğun güvenli hissedeceği bir ortam sağlar. Burada çocuk yaşadığı duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlarla yüzleşme fırsatı bulur…

Lego Temelli terapi
LEGO TEMELLİ TERAPİ

Lego temelli terapi, çocuklara ortak dikkat, iş birliği, problem çözme ve sosyal iletişim becerileri kazandırmayı amaçlar…

Bilişsel Davranışçı Terapi
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), insanların davranış ve duygular üzerinde olumsuz etkisi olan rahatsız edici düşünce kalıplarını nasıl  değiştireceklerini öğrenmelerine yardımcı olan bir tür psikoterapötik süreçtir…

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel öğrenme güçlüğü, zekâ düzeyi normal ya da normal üstü olmasına rağmen, çocuğun okuma-yazma ve kendini ifade etme gibi alanlarda yaşıtlarına göre düşük başarı göstermesi olarak tanımlanabilir. 

Psikolojik Testler
PSİKOLOJİK TESTLER

Psikolojik testler Uzman Klinik Psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Merkezimizde uygulanan testlerin listesine ulaşmak için aşağıya tıklayın.

EKİBİMİZ

İrem Akman

Uzman Klinik Çocuk ve Ergen Psikoloğu

Aslınur Dodurgalı

Uzman Klinik Çocuk ve Ergen Psikoloğu

Lego Klubü

Kayıtlarımız başlamıştır!

MOXO d-CPT Testi  6-12 yaş arası çocuklar ve 13-65 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiriciler içeren son kuşak Nöro-Kongitif testtir. MOXO Testi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği , zamanlama problemi , dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlamaktadır.